LINE@ คุณตาหินอ่อน >>> เพิ่มเพื่อน แชรฺ์ LINE >>>

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มหัศจรรย์เหรียญลำดับที่ 1 พิชิต 25 ล้าน (.25)

มหัศจรรย์ ๑(one) เหรียญ เปลี่ยนชีวิต พิชิต 100 ล้าน -เรื่องมีอยู่ว่า มีความเชื่อเดิมที่คนเรามักจะเห็นว่าเศษเงินเหรียญ 25 สต,  50 สต. หรือ เหรียญใดๆ  ที่ตกอยู่ตามถนนหนทางหรือที่สาธารณะนั้น เป็นเพียงเศษเงิน ไม่ควรค่าต่อการชายตามองหาหรือหากพบเจอเข้าโดยบังเอิญก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะก้มตัวลงไปเก็บเพราะจะซวยหรือขัดลาภ     แต่หากเปลี่ยนความเชื่อใหม่ว่าเมื่อพบเห็นเหรียญใดๆ (ที่ไม่มีเจ้าของ)  ..ก็ให้คิดใหม่ว่าเป็นของที่มีคุณค่าที่ตกมาจากฟากฟ้าหรือจักรวาล  หากผู้ใดได้พบเจอถือเป็นโชคมหาศาลที่จักรวาลส่งมาให้  จงเก็บอย่างเห็นคุณค่าและพลังของความศรัทธาพร้อมตั้งจิตอธิษฐาน.... ขอบคุณต่อจักรวาลที่ประธานเงิน  1....(ขอบคุณจักรวาลที่มอบเงิน 1..แล้วเติม 0..จะกี่ 0 ก็แล้วแต่พลังศรัทธา+ ต่อท้ายด้วยคำว่า ล้าน)**ความเชื่ออยู่เหนือความจริง  เพียงแต่เราเชื่อ เพียงแต่เราศรัทธาให้มากพอ แล้วลงมือกระทำตามพลังศรัทธาความสำเร็จหนึ่งจะเชื่อมโยงกับความสำเร็จหนึ่ง ก่อเกิดเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ตามที่อธิษฐานไว้  1 เหรียญที่เก็บได้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิต  เพราะความคิดเปลี่ยน ชีวิตจึงจะเปลี่ยนได้
http://pantip.com/topic/32404559
https://www.youtube.com/watch?v=0llhgjGu2ck#action=share

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น