LINE@ คุณตาหินอ่อน >>> เพิ่มเพื่อน แชรฺ์ LINE >>>

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เหรียญ 5 บาท ปี 2530 , 2531 หลังเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ‪

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 5 บาท ปี 2530 , 2531 หัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเหรียญ 5 บาท รุ่นที่ 4 ที่เริ่มใช้ครั้งแรกในปี 2530 มีขนาดเล็กลงกว่า รุ่นก่อน ( ครุฑตรง ) จนถึงวันนี้ ( พฤษภาคม 2558 ) ยังมีผู้ใช้งานปะปนกับรุ่นปัจจุบัน เหรียญรุ่นนี้ผลิตแค่ 2 ปี คือในปี 2530 และ 2531 ในปริมาณที่ไม่มากนัก รวมกันทั้งสองปีประมาณ 44 ล้านเหรียญ โดยในปี 31 ได้ผลิตพร้อมกันกับรุ่นปัจจุบัน ( 2531 ผลิต 44 ล้านเหรียญ ) หลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาผลิตเป็นรุ่นปัจจุบันทั้งหมด ความต้องการในตลาดเหรียญ มุ่งเน้นไปที่ผลิตปี 2531 เนื่องจากผลิตเพียง 2.4 ล้านเหรียญ ซึ่งน้อยกว่าเหรียญ 1 บาท ปี 2529 ซึ่งมีการผลิต 4.2 ล้านเหรียญ เกือบครึ่ง ราคาซื้อขายกันช่อสั้นอยู่ที่เหรียญละ 150-250 บาท แต่ 5 บาท ปี 2531 หัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ราคาต่อเหรียญยังไม่เกิน 100 บาท ปี 30 ราคา 7-15 บาท ( พฤษภาคม 2558 ) ใครมีแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับรอกระแส

ด้านหน้า : กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักต์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่๙"
ด้านหลัง : มีรูปส่วนหัวของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ที่ปากหงส์ห้อยพวงแก้วภู่จามรี และมีรูปพระบรมมหาราชวังเป็นส่วนประกอบอยู่เบื้องหลัง ชิดวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "๕ บาท 5" "ประเทศไทย" และปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ
http://pantip.com/topic/32404559
https://www.youtube.com/watch?v=yXLLEm7cUtg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น